Metode corecte de sterilizare in cadrul saloanelor

În condițiile unui act, asimilat celui medical, suntem nevoiți să aplicăm o serie de măsuri menite să întărească bariera dintre mediul înconjurător și organismul uman. Acest lucru se poate realiza prin aplicarea corectă metodelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare a instrumentarului și suprafețelor.

Înainte de a intra în descrierea procedurilor, sunt  importante următoarele precizări:

 • Când apelăm la serviciile de înfrumusețare ( în special manichiură- pedichiură) este important sa întrebăm esteticianul, care este metoda de sterilizare a instrumentarului tăietor- înțepător. (răspunsul corect: la autoclav)
 • Pentu a fi convinse că instrumentarul e steril solicităm să vedem cum este împachetat acesta ( ideal în pungi sigilate, care au inserate pe margine indicatori, a căror culoare este modificată) și dacă este consemnată data sterilizării (să nu fie mai mult de 2 luni). Dacă instrumentarul provine dintr-o cutie de inox aceasta trebuie să fie perforată , aibă o bandă lipită,  pe care sa fie trecută data sterilizării ( iar în cutie un indicator  de hârtie,  a cărui culoare să fie modificată )- acest instrumentar e steril 24 ore, dacă cutia nu a fost deschisă și 2 ore după deschidere.
 • Chiar dacă aveți trusă individuală, și aceasta trebuie sterilizată și împachetată corespunzător.
 • Asigurarea igienei mâinilor operatorului/esteticianului se face respectându-se următoarele reguli:
 • spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian şi apă curentă potabilă;
 • uscarea se face cu prosoape sau şervete de unică folosinţă sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinţă;
 • dezinfecţia mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecţiei mâinilor.
 • În situaţia în care operatorul/esteticianul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritaţii sau orice altă afecţiune dermatologică, este interzisă practicarea procedurii până la vindecarea acestora.
 • Operațiunile de curățare, decontaminare, dezinfecție, sterilizare trebuie respectate atât pentru client cât și pentru estetician.

CURĂŢARE – etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se efectuează în unităţile  orice tip, astfel încât activitatea  în condiţii optime de securitate. Nu înlocuieşte dezinfecţia, ci o completează crescând nivelul de decontaminare până la 99,9%.

 1. Prin spălare sunt îndepărtate, prin udare, concomitent cu procedurile mecanice, pulberile şi substanţele organice. Puterea de spălare depinde de capacitatea de udare. Apa caldă, la 35 – 45 °C, are o putere de spălare superioară apei reci, deoarece are o putere mai mare de emulsionare şi dizolvare. ( atât pentru instrumentar cât și pentru suprafețe)
 2. Prin ştergerea umedă a suprafeţelor (ex. aparatura, mobilier,) se realizează îndepărtarea microorganismelor.
 3. Aspirarea. Curăţenia prin aspirare este recomandabilă numai cu aspiratoare cu proces umed, a căror construcţie permite curăţarea şi dezinfecţia lor şi menţinerea uscată după utilizare.
 4. Măturatul uscat în unitățile de folosință publică, sau scuturatul, în încăperi, locuri circulate sau aglomerate, se permite doar în cazuri de urgentî pe suprafețe mici. ( ex. pentru adunarea părului din salon, îndepartata reziduurilor de la pedichiură, etc)
 5. Aerisirea în încăperi trebuie întotdeauna asociată cu curăţenia
 6. Curăţenia trebuie efectuată la sfârşitul și la începutul programului de lucru, precum şi ori de câte ori este necesar, curăţenia se practică în mod obişnuit ca metodă de decontaminare profilactică
 7. Curățare/decontaminare cu ultrasunete ( pentru instrumentar). Este o metodă modernă, ultrasunetele fiind vibrații cu peste 9000 de ciclii/sec. În funcție de ordinul de mărime a frecvenței, microoragnismele pot suferi alterări fizice și chimice. La frecvențe foarte înalte se produce ruperea membranei și liza celulară a microorganismului. La ora actuală pregatirea materialelor pentru  sterilizare prin autoclavare  se poate realizeaza prin dezinfecția cu ultrasunete ce vine să completeze pregatirea materialelor prin metodele amintite anterior.(ex.  în saloanele de tatuaj pentru aparatele în care se picură culoarea, pentru aparatele cu care se pulverizează fondul de ten,  la machiaj, forfecuțe de manichiură- pedichiură)

DEZINFECŢIE – procedura de distrugere a majorităţii microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici;

Metode de dezinfectie

 1. Dezinfecţia prin căldură uscată sau flambarea este utilizată exclusiv în laboratorul de microbiologie.
 2. Dezinfecţia prin căldură umedă se utilizează numai în cazul spălării automatizate a lenjeriei şi a veselei, cu condiţia atingerii unei temperaturi de peste 90 grade C.
 3. Dezinfecţia cu raze ultraviolete este indicată în dezinfecţia suprafeţelor netede şi a aerului în spaţii închise, pentru completarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie chimică.
 4. Dezinfecţia prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide.

Aparatele de dezinfecţie cu raze ultraviolet asigura o acţiune eficace şi lipsită de nocivitate, dar nu se folosesc pentru instrumentar

În funcţie de eficacitate, de timpul de contact şi de concentraţia utilizată, nivelurile de dezinfecţie sunt:

 1. dezinfecţie de nivel înalt; procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor şi a majorităţii sporilor bacterieni; această formă de dezinfecţie se poate aplica şi dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, şi care nu suportă autoclavarea;
 2. dezinfecţie de nivel intermediar ( mediu); procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni;
 3. dezinfecţie de nivel scăzut este procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate şi a mucegaiurilor;

Toate recipientele şi containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite pentru dezinfecţie, trebuie etichetate adecvat în privinţa conţinutului, concentraţiei şi datei la care soluţiile de lucru au fost preparate.

Echipamentul, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curăţat prin ştergere şi pulverizat cu un produs biocid.

STERILIZARE – operaţiunea prin care sunt distruse toate microorganismele, inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate.

Conform Ord. Ministerului Sănătății nr. 961/2016, art 37 și art. 38, sterilizarea se realizează prin metode fizice (abur sub presiune- autoclav), precum şi prin metode combinate fizico-chimice (plasma). ÎN CONCLUZIE NU SE UTILIZEAZĂ CĂLDURA USCATĂ (pupinelul)

Sterilizarea cu aburi sub presiune trebuie să fie metoda de elecţie

Metoda fizico-chimică (plasma, care utilizează ca agent de sterilizare peroxidul de hidrogen) se poate utiliza pentru sterilizarea instrumentarului care nu suportă autoclavarea. Presiunea, temperatura şi timpul de sterilizare reprezintă valori de siguranţă pentru eficacitatea sterilizării în funcţie de aparat.

Instrucţiunile de utilizare pentru fiecare sterilizator se vor afişa la loc vizibil.

Controlul sterilizării se efectuează astfel:

 1. cu indicatorii fizico-chimici (virarea culorii indicatorului pentru temperatură de pe banda adezivă) , daca sterilizatorul nu are dispozitiv automat de înregistrare.
 2. cu testul de verificare a penetrării aburului (testul Bowie & Dick, dacă se efectuează sterilizarea materialului moale ( fese, tampoane, etc);
 3. cu indicatorii biologici. (Bacillus stearothermophyllus) pentru autoclavelecare nu sunt echipate cu dispozitiv automat de înregistrare (diagrama).

Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în cutii metalice perforate sau în casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiţia menţinerii acestora închise. Excepţie fac ambalajele dure pentru care producătorul precizează o altă durată de valabilitate, cu condiţia menţinerii acestora în condiţiile precizate de producător.

Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în pungi hârtie-plastic sudate este de două luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului, cu excepţia celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă de valabilitate, cu condiţia menţinerii condiţiilor specificate de acesta.

Întreţinerea (mentenanţa) autoclavelor se efectuează de un tehnician autorizat pentru verificarea funcţionării acestora, cu periodicitatea recomandată de producătorul aparatului, dar cel puţin o dată pe trimestru.

Se notează pe fiecare ambalaj data şi ora sterilizării.

Inregistrările procedurii de sterilizare cuprind:

 • metoda și parametrii de sterilizare
 • data sterilizării
 • cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat
 • numele sau inițiala persoanei care a sterilizat instrumentarul
 • monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici

Legislatie

 • ORD. MS 1136/2007 Ordin privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala
 • ORD. MS. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 • ORD. MS. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
 • 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice
 • 355/2007 (actualizata privind) supravegherea sanatatii lucratorilor
 • REG UE 1223/2009 privind produsele cosmetice
 • HG nr. 617/2014 privind  punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
Disclaimer

Toate materialele de pe blog sunt destinate furnizării de informații celor interesați. Acestea insă nu inlocuiesc un consult medical, nu furnizează un diagnostic sau indicații de tratament. Pentru un diagnostic corect și complet al unor posibile  probleme medicale, va rugăm să vă adresați unui medic înainte de a iniția orice demers terapeutic. În analiza unor aspecte legate de dermatoestetică vă recomandăm să apelați la un consult medical de specialitate.

Shopping Cart